foto mostra libreria Einaudi Palestrina 1996

10 – 20 agosto